Sosiaalipalvelut Silmu

"Aina on jotain tehtävissä"

Tiimimme koostuu pitkän linjan ammattilaisista, joilla kaikilla on kokemusta lastensuojelun sijaishuollosta. Työntekijöiden vahva sijaishuollon työkokemus antaa valmiudet työskennellä avohuollossa myös erityisen haastavissa kokonaisuuksissa ja löytää ratkaisuja perheisiin joissa pohditaan sijoitusta yhtenä vaihtoehtona kriisiytyneen tilanteen laukaisemiseksi. Silmun perhetyön mallilla voidaan vastata kaikkein haastavimpiin perhetilanteisiin, eikä sellaista tilannetta ole johon ratkaisun avaimia ei olisi olemassa.

Näemme erityisesti työntekijöiden sijaishuoltolaitosten työkokemuksen tukevan kotiin vietävien palveluiden tehokkuutta, sillä usein haasteet jotka kodeissa kaipaavat tukea, ovat samoja haasteita jotka ratkaisemattomina voivat johtaa sijoitukseen.  Sosiaalipalvelut Silmun konseptilla toteutetun tehostetun perhetyön palvelun voidaan nähdä vastaavan sijaishuoltoyksiköissä tehtävää nuoren ohjaus- sekä kasvatustyötä kotiympäristössä toteutettuna.

Työskentelytapamme nojaa vuorovaikutteisen kiintymyssuhdeterapiamallin mukaiseen ajatteluun (DDP), jonka mukaan lapsi saa parhaimman mahdollisen tuen osana omaa perheyksikköään. Keskeinen tavoite kaikissa työskentelyissämme on parantaa perheen vuorovaikutusta, sekä syventää lapsen/nuoren ja vanhempien välistä kiintymystä. Kaikki työskentelymme toteutetaan joko työpari- tai työryhmätyöskentelynä, jolla varmistetaan aito moniammatillisuuden toteutuminen.

Silmu tukee jokaista työntekijää käyttämään omia vahvuuksiaan ja tuomaan erityisosaamistaan asiakastyöhön.  Toimintamme rakentuu avoimelle, rehelliselle ja kunnioittavalle vuorovaikutukselle sekä asiakasperheiden että yhteistyötahojen kanssa. Hyviin lopputuloksiin voidaan päästä vain puhumalla rohkeasti oikeista asioista.

Ajankohtaista

Lue ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet.

Palvelut

Tutustu palveluihimme.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä puhelimella tai sähköpostilla. Silmun toimisto löytyy Tampereen Kalevasta. Sisäänkäynti Kaalamonaukiolla Kaskitien puoleisessa päädyssä.

Rekrytointi

Kiinnostaako mielenkiintoinen, haastava, sekä merkityksellinen työ?